• Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle

Cursus: R.E.A.D.

Verdiepingscursus: R.E.A.D Nederland, het verbeteren van leesprestaties en leesplezier bij kinderen.

Dé eerste officiële R.E.A.D cursus in Nederland (onderdeel van Intermountain Therapy Animals) voor mensen die hun eigen hond willen inzetten en begeleiden in AAI-trajecten waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van leesprestaties en leesplezier van kinderen. In deze cursus leren begeleiders (vrijwilligers én professionals) op een veilige en verantwoorde manier hun honden in te zetten in begeleidingstrajecten voor kinderen die hulp nodig hebben bij het verbeteren van hun lees- en taalvaardigheden. Door middel van een huiswerkopdracht krijg je meer inzicht in hoe je zelf een R.E.A.D sessie vormgeeft en hoe jij je hond hierin het beste kunt ondersteunen.

 

Voor wie

Deze module staat open voor professionals in zorg en welzijn, echter ook voor andere belangstellenden. Deze module is alleen te volgen als de cursus dierbegeleider of een vergelijkbare cursus met goed gevolg is afgesloten; het is noodzakelijk om kennis te hebben van hondengedrag en theorie omtrent AAI, alvorens aan R.E.A.D kan worden deelgenomen. Tevens staat deze module open voor cursisten die elders een vergelijkbare opleiding hebben gevolgd of zich anderszins hebben geschoold in dierondersteunende begeleidingen.  

Niet iedere hond is geschikt om als therapiehond of voorleeshond ingezet te worden. Heb je hier vragen over, neem dan contact op via info@pets4care.nl.

Doelstellingen

 • Achtergrondinformatie verkrijgen over het R.E.A.D principe.

 • Deskundigheid en inzicht verkrijgen in het ondersteunen van kinderen met leesvaardigheidsproblemen, in samenwerking met je hond.

 • Kennis verkrijgen over leesvaardigheden van Nederlandse kinderen en hoe deze te verbeteren middels R.E.A.D.

 • Zicht krijgen en hebben op het welzijn van honden tijdens je READ-sessies. Je hond beschermen en ondersteunen in dit werk. Weten of je hond geschikt is als voorleeshond; de taal van je hond kunnen lezen en daarnaar handelen.

 • Inzicht krijgen in eigen handelen en grenzen (h)erkennen in jullie teamwork.

Inhoud cursus

Op de eerste dag wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • Achtergrondinformatie leesvaardigheid kinderen in Nederland.

 • Achtergrondinformatie over R.E.A.D

 • Het begeleiden van kinderen middels R.E.A.D

 • Het waarborgen van het welzijn van je hond, teammanagement (theorie)

 

Op de tweede dag wordt aandacht besteed aan:

 • Persoonlijke vaardigheden en geschiktheid van ieder team

 • Het waarborgen van het welzijn van je hond, teammanagement (praktijkcasus)

 • Project R.E.A.D Nederland

 

De cursus is zowel theoretisch als praktisch van aard, waarbij gebruik wordt gemaakt van instructie via PowerPoint en met film- en videomateriaal. Na de eerste (theorie)dag krijgen de cursisten een huiswerkopdracht mee worden die op de tweede lesdag met de groep besproken wordt. Ook zal aan het einde van dag 2 een kort toets moment plaatsvinden welke we ook met elkaar zullen doornemen.

De nadruk in deze cursus ligt op communicatie: de relatie die je hebt samen met je hond en niet zozeer op training.

R.E.A.D wordt in principe 2x per jaar georganiseerd, in het voor- en najaar.  Voor actuele data kijk je op de agendapagina. 

Na deze cursus:

 • Ben je op de hoogte van de theorie rondom R.E.A.D en de inzet van honden ter bevordering van leesvaardigheid van kinderen.

 • Kun je aspecten van R.E.A.D in je eigen werk te integreren.

 • Kun je bijvoorbeeld als team met je hond aan de slag in bibliotheken, scholen, ziekenhuizen etc.

 • Word je toegevoegd, als je dat wilt, aan de Facebookgroep R.E.A.D Nederland

 • Kun je deelnemen aan een intervisie/netwerkmoment met andere R.E.A.D teams in Nederland. Deze zullen naar verwachting 2 maal per jaar plaatsvinden en geven je de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

 • Kun je je voor $ 50,00 aanmelden voor een levenslang lidmaatschap bij READ ITA.

Verplichtingen als READ team

De certificering R.E.A.D. is alleen geldig in combinatie met een positief afgesloten (basis)cursus AAI met accreditatie vgls. ESAAT.

Deelnemer werkt samen als gecertificeerd team met zijn/haar hond in R.E.A.D. programma’s en begeleidingen. De certificering dient te allen tijde geldig te zijn en is geaccrediteerd door ESAAT.

Op het R.E.A.D. programma ligt copyright en auteursrecht. Dit betekent dat in geen geval teksten of delen daarvan uit de cursusmap overgenomen mogen worden zonder toestemming.

Het R.E.A.D. programma mag enkel uitgevoerd worden onder de vlag van R.E.A.D. of stichting Read Nederland.

Indien het R.E.A.D. programma wordt toegepast in eigen praktijk en/of onderneming mag dat niet onder de naamvoering van R.E.A.D. plaatsvinden.

 

Locatie

Locatie Pets4care​, regio Utrecht

 

Niveau

MBO+/HBO

 

Kosten

€ 295,00 incl. de R.E.A.D-er en andere cursusmaterialen, koffie/thee/lunch. Excl. eenmalig, levenslang geldend lidmaatschap bij R.E.A.D van ongeveer $ 60,00.

 

Cursusmaterialen

Reader, volledige werkbeschrijving met theorie en praktische materialen omtrent R.E.A.D.​
Eventuele interessante boeken worden getoond, aanschaf hiervan is niet verplicht.

 

Studiebelasting

20 uur (buiten cursusdagen om): reader lezen en huiswerkopdracht.

Kwalificatie/certificering

Deze module wordt afgesloten met een certificaat. Het certificaat wordt verkregen wanneer de cursist alle dagen volledig heeft bijgewoond en zich actief heeft ingezet.

 

Docent

Nicky Barendrecht-Jenken, gecertificeerd R.E.A.D instructor via Intermountain Therapy Animals.

 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle