top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle

Workshop:  AAI in het verpleeghuis;

met bijzondere aandacht voor dementie

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat AAI in het verpleeghuis leidt tot een verhoging van de sociale interactie, een vermindering van eenzaamheid, een verbetering van stemming en een verbetering van kwaliteit van leven.

Juist bij dementie wordt veel aandacht besteed aan complementaire therapie, met name om het optreden van probleemgedrag te verminderen, maar ook om dementerenden meer te stimuleren en dagbesteding te bieden. Juist AAI is hier bij uitstek voor geschikt. Een dier is in staat – in lijn met het ‘snoezelen’ – om meerdere zintuigen te prikkelen (o.a. visus, gehoor en gevoel). Bovendien wordt de dementerende niet voor de complexe taak gesteld om te begrijpen wat de ander bedoelt. Dieren spreken een universele taal die voor iedereen, ongeacht cognitie en intelligentie duidelijk is.

In deze workshop wordt uitgebreid ingegaan op allerlei technieken, activiteiten en spelletjes die je kunt doen met je hond voor deze specifieke doelgroep. Er is specifieke aandacht voor zintuiglijke prikkeling. Daarnaast wordt ook ingegaan op de bijzondere zorg die deze doelgroep nodig heeft en daarmee samenhangend de communicatie(on)mogelijkheden. Jouw hond neemt namelijk ook jou mee!

Pets4care heeft een aantal workshops die in principe ieder voorjaar en najaar georganiseerd worden. Ze zijn vaak doelgroepgericht en hebben tot doel om je te stimuleren om creatief aan de slag aan te gaan met toepassingen in AAI. De workshops kunnen ook interessant zijn voor diegenen die zich willen oriënteren op het werkveld en mensen die de cursus dierbegeleider hebben gedaan en meer willen weten van de doelgroep waar ze mee (gaan) werken. De opzet van de workshops is interactief van aard; na een korte inleiding gaan deelnemers zelf aan de slag a.d.h.v. stellingen, opdrachten en casuïstiek. Praktische toepassingen staan centraal, hondengedrag en teamwork samen met je hond komen niet of nauwelijks aan de orde.

Voor alle workshops

Locatie: Maarn (regio Utrecht).

 

Tijd: 9.30-13.00 uur.

 

Data: zie verder op de website onder agenda

 

Geen voorkennis vereist. Bewijs van deelname na afloop van de workshop.

 

Docent: Desiree van Veldhuizen

 

Kosten: € 95,00

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
bottom of page