Over Stichting Pets4Care

Pets4care is een stichting die zich in brede zin inzet om toepassingen in de gezondheidszorg mogelijk te maken waarin de verbinding tussen mens, natuur en dieren centraal staat. Die toepassingen kunnen gericht zijn op coaching, therapie, educatie of plezierige activiteiten.

De stichting richt zich enerzijds op onderwijsactiviteiten. Op deze website is veel informatie te vinden over opleidingsmogelijkheden voor iedereen (professional of niet) die graag met honden wil samenwerken.

Daarnaast is er het doel om de mogelijkheid te scheppen voor met name kwetsbare kinderen en jongeren met een getraumatiseerde achtergrond om een coach- of therapietraject te volgen met paarden of honden. Een groot aantal van deze begeleidingstrajecten is speciaal bedoeld voor kinderen en volwassenen die te weinig financiele middelen hebben om deze sessies zelf te kunnen betalen. Onze expertise richt zich vooral op mensen die kampen met de gevolgen van trauma, verlies of rouw of die slachtoffer zijn van psychisch of lichamelijk geweld. Wanneer je interesse hebt voor een individueel behandel- of coachtraject neem dan contact op met info@pets4care.nl of bel met: 06 15311114. In sommige gevallen is het ook mogelijk om (een gedeelte van) het begeleidingstraject vergoed te krijgen vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering.

In 2016/2017 hebben wij projecten gerealiseerd voor Kadera in Zwolle (opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld), Jeugddorp De Glind in Barneveld (kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek) en voor verpleeghuis Kalorama in Beek-Ubbergen (dementerenden, doof-blinden).

Instellingen met belangstelling voor dierondersteunende projecten voor hun clienten, maar wellicht met beperkt budget, nodigen wij van harte uit om contact met ons op te nemen voor de mogelijkheden om bijvoorbeeld een bezoekdierproject te realiseren.

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle