• Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle

Er bestaat een breed aanbod met diverse cursussen, vervolgmodules, specifieke workshops en uiteraard de coachopleidingen. Met regelmaat worden bij- en nascholingen georganiseerd, zijn er netwerkdagen/intervisie- en supervisiemogelijkheden en voor instellingen kunnen wij maatwerk leveren

Professionaliteit en ervaring

Na enkele jaren van pionieren is Pets4care officieel opgericht in 2007. We zijn begonnen met de cursus dierbegeleider en hebben ons van meet af aan gericht op kwaliteit en professionaliteit. In de loop van de jaren is het opleidingsaanbod flink uitgebreid. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een toonaangevend opleidingsinstituut op het gebied van AAI met honden. De kracht van Pets4care ligt in de specifieke open, milde visie ten aanzien van zowel mensen als dieren, gecombineerd met onderbouwde theoretische en praktische kennis.


In Nederland bestaat sinds de zomer het AKR. Dit kwaliteitsregister is op initiatief van AAIZOO (Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs) en IVA (Instituut voor Antrozoölogie) tot stand gekomen en gebaseerd op de IAHAIO White papers, de ISAAT/ESAAT richtlijnen en de inbreng van een aantal AAI-professionals. Pets4Care streeft er naar om haar totale onderwijsaanbod te laten accrediteren door het AKR. De cursus Team AAI en coachopleiding Dog Assisted Coaching zijn inmiddels getoetst.

Breed en gevarieerd lesaanbod op eigen locatie

Pionierend zijn we gestart met de cursus dierbegeleider en nu bestaat er een breed aanbod met diverse cursussen, vervolgmodules, specifieke workshops en uiteraard de coachopleidingen. Met regelmaat worden bij- en nascholingen georganiseerd, zijn er netwerkdagen, intervisie- en supervisiemogelijkheden en voor instellingen kunnen wij maatwerk leveren. Alle cursussen en opleidingen vinden plaats op onze eigen cursuslocaties, centraal gelegen in het midden van het land, in Wijk bij Duurstede. Mooie, landelijke locaties waar zowel binnen als buiten lesgegeven kan worden

Erkenning en accreditatie

Professionalisering en kwaliteitskaders zijn belangrijk om het welzijn van dieren én mensen te waarborgen. Pets4care is geregistreerd in het register van het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dat betekent dat alle opleidingen, cursussen en workshops erkend zijn. In het CRKBO kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). De audit is uitgevoerd door het CPION, Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. Je kunt hier onze algemene voorwaarden nalezen. Daarin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure uitgelegd. De coachopleiding Dog Assisted Coaching is geaccrediteerd door het Registerplein. De specialisatie Kindercoach door de SKJ. Deze beide opleidingen voldoen tevens aan de level 1-richtlijnen van ESAAT.

Expertise mensen en honden

Wanneer je samenwerkt met je hond in een begeleiding voor mensen met een hulpvraag, en daarbij maakt het niet of het een therapie, coaching of een (vrijblijvende) activiteit is, heb je te maken met een specifieke doelgroep met al dan niet specifieke behoeften en hulpvragen. Bij Pets4care krijg je les van vakdocenten, mensen die expertise en ervaring hebben in een specifiek vakgebied.


De leidraad voor Pets4care is om samen te werken met de hond op een vriendelijke manier met compassie en respect voor zijn eigenheid. Voor alles geldt dat samenwerking zowel voor mens als dier plezierig hoort te zijn! Iedere hond is uniek en heeft zijn eigen karakter. Dat houdt in dat je hond kwaliteiten heeft (vaak zaken waarin hij plezier heeft), maar ook onmogelijkheden (dingen die hij niet leuk vindt of niet kan). Bij Pets4Care werken we met honden vanuit de relatie. Dat betekent dat de aandacht ligt op de combinatie mens-hond: het “team”. Alle trainers en docenten die met dieren werken, onderschrijven een visie, een code van ethiek, van waaruit zij hun werk doen. Die visie is neergelegd door AIHAIO in de “white paper”.


Werken met dieren is nooit zomaar iets! Pets4care werkt volgens kwaliteitsstandaarden en richtlijnen van ESAAT om het welzijn van de hond te waarborgen. Download hier de Landelijke richtlijn voor dierondersteunende interventies met honden

Onderbouwing en samenwerking wetenschap

Nog steeds is dit een vakgebied van pionieren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS, Duitsland, Oostenrijk en Groot-Brittannië, staat het vak AAI in Nederland nog steeds in de kinderschoenen en moet er nog veel werk worden verzet. Ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Vanaf het allereerste begin is het voor ons van belang geweest om aansluiting te zoeken bij de wetenschap en ons opleidingsaanbod een gegronde theoretische basis te geven. Ook praktisch gezien werken we zo nu en dan samen met wetenschappelijk onderzoekers en zorginstellingen om bijvoorbeeld effecten van AAI in kaart te brengen.

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
 
 

Aanbod

Bekijk ons uitgebreide aanbod.

Visie en Missie

Lees meer over onze visie en misie waaruit wij werken.

Wie zijn wij

Maak kennis met onze werknemers en trainers.