top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle

Pets4care is een opleidingsinstituut met een breed aanbod aan cursussen en opleidingen waarbij met honden wordt samengewerkt. Werken met dieren vraagt eigenlijk ook om werken in de natuur. Buiten zijn, in de natuur zijn, is inspirerend. In veel cursussen en opleidingen is er daarom aandacht voor werkvormen in en met natuur die geschikt zijn voor gebruik in training en coaching.

 

Het samenwerken met honden in gezondheidszorg- en welzijnstrajecten, vereist kennis van mensen die hulp nodig hebben én van het natuurlijke, vrije gedrag van honden. De missie van pets4care is om beide zaken met elkaar te combineren in een professioneel scholingsaanbod voor mensen die werkzaam (willen) zijn in de gezondheidszorg, waarbij veiligheid, verantwoordelijkheid en respect voor de individuele waardigheid gewaarborgd zijn voor mens en hond.

Theoretische en wetenschappelijke onderbouwing

Zeker in de afgelopen tien jaar is er een groeiende belangstelling voor de invloed van de natuur in het algemeen en dieren in het bijzonder op sociaal, psychologisch en lichamelijk welbevinden van mensen. In de praktijk van de gezondheidszorg komen er steeds meer initiatieven die duiden op een herwaardering van de natuur als helende invloed. In het buitenland, voornamelijk in de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en Oostenrijk is het al veel langer gebruikelijk om de natuur en dieren in te zetten in therapeutische processen bij mensen.

 

Gelukkig begint ook in Nederland steeds meer het inzicht te ontstaan dat dieren een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van mensen. In het reguliere onderwijs (MBO, HBO, WO) worden op steeds grotere schaal lesprogramma’s ontwikkeld gericht op mens-dier interactie en is het mogelijk om af te studeren (bachelor/master) op dit onderwerp. Achterliggende theorieën zijn veelal geënt op ideeën uit de “nature/life sciences” en uit communicatietheorieën. Steeds meer gedegen wetenschappelijk onderzoek, in binnen- en buitenland, komt op gang met betrekking tot therapievormen waarbij de natuur en dieren zijn betrokken. Veel van deze studies tonen aan dat dieren een positieve invloed hebben op zowel de fysieke als emotionele gezondheid van mensen.

 

Bij Pets4care is altijd het streven om het inhoudelijke lesmateriaal af te stemmen op moderne, zoveel mogelijk wetenschappelijke theorieën. Deelnemers aan opleidingen en cursussen krijgen ook de beschikking over deze materialen.

Visie en Missie

Lees meer over onze visie en misie waaruit wij werken.

AAI – ethiek

Welzijn honden in AAI.

Medewerkers

Maak kennis met onze werknemers en trainers.

bottom of page