• Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle

Cursus: Team Animal Assisted Interventions met hond – level 1

Voor wie

Een uitgebreide basiscursus voor mensen die hun eigen hond willen inzetten en begeleiden in Animal Assisted Interventions. In deze cursus leren begeleiders, vrijwilligers én professionals in de gezondheidszorg, op een veilige en verantwoorde manier hun hond in te zetten in begeleidingstrajecten voor mensen die hulp nodig hebben. Deze cursus geeft actuele theoretische informatie over het vakgebied Animal Assisted Interventions. Je leert je hond goed lezen en krijgt inzicht in jullie kwaliteiten maar ook in jullie onmogelijkheden. En er is aandacht voor allerlei praktische toepassingen die je samen met je hond kunt doen voor specifieke doelgroepen. Kortom: een basale en brede cursus waarmee je na afronding op een gedegen manier aan de slag kunt samen met je hond.

Bij Pets4care werken we vanuit de visie dat iedere hond (en ook ieder mens) uniek is. Dat wil zeggen dat iedere hond weer anders is en specifieke kwaliteiten heeft maar ook onmogelijkheden. Dat betekent dus dat je hond niet alles hoeft te kunnen en te doen. Daar ben jij voor, als begeleider, om hem te beschermen in dit werk. Het welzijn van de hond staat voorop in dit werk en daarom is het belangrijk dat een hond plezier heeft in wat hij doet. Hij moet het leuk vinden om samen met mensen te zijn en met ze in contact te zijn. Vanuit zijn eigenheid en niet vanuit training. Verder is het fijn als hij goed gesocialiseerd is en zich beleefd kan gedragen. Bij Pets4care leiden we geen therapiehonden op, in de zin dat ze een heel traject doorlopen in training en socialisatie, om als ze volwassen zijn ingezet te worden als “hulphond”. Je werkt met je hond samen vanuit zijn eigenheid en karakter. De relatie is belangrijk en training veel minder. Wij leiden teams op (begeleider en hond) en nooit alleen de hond.

 

N.B.: De begeleider van de hond hoeft niet persé de eigenaar te zijn van het dier, maar moet hem wel goed kennen en een goede band hebben met de hond.

Doelstellingen

 • Op een veilige en verantwoorde manier je hond leren inzetten, met inachtneming van individuele kwaliteiten en onmogelijkheden.

 • Je hond leren beschermen en steunen in dit werk. Inzicht krijgen in eigen handelen en grenzen (h)erkennen in jullie teamwork.

 • Achtergrondinformatie verschaffen mens-dier interactie/AAI.

 • Kennis verkrijgen van regels en voorschriften (hygiëne, risicomanagement) In AAI.

 • De taal van je hond kunnen lezen en daarnaar handelen. Waarborgen van welzijn van je hond.

 • Informatie verkrijgen over AAI specifiek binnen instellingen.

 • Basaal inzicht verkrijgen in verschillende doelgroepen (theoretisch) en de diverse toepassingen (praktisch) m.b.t. AAA.

 

Na deze cursus kun je een evaluatie doen samen met je hond en worden jij en je hond gecertificeerd. Je kunt na de cursus bijvoorbeeld als bezoekvrijwilliger aan de slag of als professional handvatten en ideeën krijgen om je hond in te zetten in je therapieën of begeleidingen.

N.B.: deze cursus is een basismodule (level 1) gericht op Animal Assisted Activities. Wanneer je je als professional (of bezoekvrijwilliger) wilt bijscholen t.a.v. specifieke doelgroepen e/o problematieken wordt hierbij verwezen naar de vervolgmodules. Voor het volgen van vervolgmodules is het altijd verplicht om eerst de basismodule (level 1) te hebben afgerond.

Screening/intake van hond en mens (team) voorafgaand aan de cursus

Je kunt met een hond vanaf de leeftijd van 1,5 jaar gedoseerd gaan samenwerken. Voor deze cursus is het dus een vereiste dat je hond de leeftijd van 1,5 jaar heeft bereikt. Heel veel rassen (of geen rassen) vinden dit werk plezierig en leuk om te doen. Belangrijk is wel dat een hond graag contact maakt met mensen, het leuk vindt om bij ze te zijn en wat met ze te doen. Verder is het fijn als een hond snel kan herstellen na een (normaal) stressmoment. Voor heel timide en zachtaardige honden kan dit werk soms te belastend zijn. Agressie of dreigende agressie bij normale stress naar mensen mag nooit. Uitgesloten van deelname zijn honden van de zgn. “hoog risico lijst”.

 

Voorafgaand aan de 5-daagse cursus is er een intakedag. Wanneer je je opgeeft voor de cursus wordt je uitgenodigd voor individuele intake samen met je hond die ongeveer een half uurtje duurt. Je kunt dan je vragen stellen en we kijken naar je hond. Je hond ondergaat geen echte test; er wordt gekeken naar contact mens-hond, veiligheid, plezier en vertrouwen (dit alles onder alledaagse, normale omstandigheden). De kosten van de intake bedragen € 35,00. Na de intake kun je je aanmelding voor de cursus definitief maken.

De cursus besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Achtergrondtheorie mens-dier interactie

 • Hygiëne, veiligheid, risicomanagement

 • Ethologie, hondentaal

 • Herkennen en verminderen van stress bij honden

 • Persoonlijke vaardigheden en geschiktheid van ieder team

 • Welzijn van je hond waarborgen, teammanagement

 • Inleiding in basale doelgroepenkennis; speciale aandacht voor geriatrie/verpleeghuissetting, werken met kinderen en mensen met een verstandelijke of fysieke beperking – theorie en praktijk.

 

De cursus is zowel theoretisch als praktisch van aard, waarbij gebruik wordt gemaakt van instructie via powerpoint, foto- en videomateriaal, simulatieoefeningen en praktijkoefeningen met de hond.

Buiten de cursusdagen om moet je 2 boeken aanschaffen en lezen: Kalmerende signalen van Turid Rugaas en Teaming with your therapy animal van Ann R. Howie. Daarnaast maak je een portfolio over je hond. De studiebelasting buiten lesuren om bedraagt ca. 40 uur. Voor het behalen van het certificaat Team-AAI met hond is het verplicht om na de cursus 3 oefensessies onder supervisie van een van onze docenten in te plannen. De oefensessies kunnen plaatsvinden op je eigen werkplek of, als je nog geen plek hebt, in overleg met pets4care op een oefenlocatie.

Informatie

 

Data, tijden, locatie

De cursus Team-AAI met hond wordt in principe 2x per jaar georganiseerd, in het voor- en najaar. Actuele data zijn op de website te vinden. Op de eerste 4 cursusdagen kunnen er max. 3 honden aanwezig zijn. Op de laatste dag mogen alle honden mee; dit is een echte oefendag, de totale groep wordt dan in tweeën gesplitst.

 

Duur

5 dagen van 9.30 – 16.30 uur. In totaal 35 lesuren.

 

Globaal lesprogramma

 

Dag 1:

Inleiding en theoretische achtergronden mens-dier interacties/visie pets4care/lichaamstaal bij dier en mens/stress- en kalmerende signalen bij honden.

Dag 2:

Teammanagement/kernkwadrant individueel en met je hond samen/inzicht in kwaliteiten en talenten maar ook in onmogelijkheden/communicatievaardigheden/inzicht en reflectie/ethiek.

Dag 3:

Protocollen en richtlijnen voor het werken binnen instellingen/hygiëne en risico-management, EHBO bij de hond/zoönosen/vaccinaties en bestrijding parasieten/fysieke en geestelijke gezondheid van de hond/het begeleiden van je hond voor, tijdens en na een sessie.

Dag 4:

Activiteiten en toepassingen voor specifieke doelgroepen, in het bijzonder dementerenden en kinderen met ontwikkelingsproblematiek/basale theoretische achtergrond/hersenwerk/doelmatig en creatief kunnen werken in AAI.

Dag 5:

Schriftelijke toets/activiteiten en toepassingen voor diverse doelgroepen.

Extra:

 • Ca. 40 uur zelfstudie: lezen boeken en cursusmap en (digitale) huiswerkopdrachten maken waaronder portfolio van je hond vervaardigen.

 • Na de cursusdagen is het verplicht om 3 oefensessies uit te voeren onder supervisie van een van de docenten van pets4care.

 

Locatie

Broekweg 3d, Wijk bij Duurstede

 

Niveau van de cursus

MBO+/HBO. Ingangseis: minimaal afgeronde middelbare school (bezoekvrijwilliger). De bereidheid tot zelfreflectie. Beheersing van Engelse taal dient redelijk te zijn i.v.m. te lezen literatuur.

 

Kosten

€ 495,00: 5 cursusdagen inclusief cursusmaterialen, koffie/thee/lunch. Excl. Intakemoment, aan te schaffen boeken. Excl. 3 supervisiemomenten à 50 euro per sessie + evt. reiskosten (€ 0,19/km).

Cursusmaterialen

Cursusmap. Na definitieve aanmelding voor de cursus ontvang je de cursusmap digitaal. Daarnaast ontvang je praktische info over de cursusdagen en de locatie.

 

Zelf aan te schaffen boeken: Turid Rugaas, Kalmerende Signalen – in gesprek met je hond. Ann R. Howie, Teaming with your therapydog.

Studiebelasting

40 uur (buiten cursusdagen om).

 

Kwalificatie

Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat van deelname. Het certificaat wordt verkregen wanneer:

 • De cursist alle dagen volledig heeft bijgewoond en zich actief heeft ingezet.

 • Portfolio van de hond+ digitale huiswerkopdrachten zijn ingeleverd en besproken.

 • De schriftelijke toets met een voldoende is afgesloten. Hertoetsingen zijn altijd mogelijk binnen een aantal weken.

 • Er 3 supervisiemomenten zijn geweest inclusief rapportage.

 

Deze cursus is geaccrediteerd door het Instituut voor Antrozoölogie volgens richtlijnen en kwaliteitsstandaarden van ESAAT. Dat betekent dat hij is goedgekeurd om in het door ISAAT geaccrediteerde curriculum te worden opgenomen als basiscursus. Wanneer aan alle eisen en voorwaarden is voldaan kun je daarna een evaluatie doen samen met je hond om een gecertificeerd team-AAI te worden. De evaluatie t.b.v. certificering wordt afgenomen volgens criteria van PetPartners.  Wanneer je gecertificeerd wordt samen met je hond, ontvang je daarvoor een apart certificaat dat 2 jaar geldig is. Daarna dien je een herevaluatie te doen om je certificering geldig te houden.

Docent(en)

Desiree van Veldhuizen, Nicky Barendrecht-Jenken

 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle