top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle

Opleiding: Coachen met de hond als co-coach

Dog Assisted Coaching voor kinderen en volwassenen

Werken met mensen en honden, je beroep er van maken?

Met behulp van honden, mensen helpen en begeleiden?

Je hond integreren in je huidige werkzaamheden?

Coachen met de inzet van honden – de methode

 

Coachen met honden is een client-centered en ervaringsgerichte methode van coachen waarbij met de hond wordt samengewerkt. De achterliggende methodiek is gebaseerd op psychologische uitgangspunten van Rogers en op principes uit de haptonomie.  

​ 

De hond is co-coach. Zijn meerwaarde is dat hij geen verborgen agenda heeft, primair en in het moment reageert en eerlijke feedback geeft. Vaak wordt het(onbewuste) gedrag of de emotie gespiegeld. Honden zijn specialisten op het gebied van non-verbale communicatie. Het is daarom niet verwonderlijk dat zij vaak feilloos aanvoelen hoe je gemoedstoestand is en daarop reageren. 

  

Op een vaak speelse en niet bedreigende manier nodigen honden uit tot het maken van contact. Interacties met honden worden als bevestigend, toegankelijk en niet-veroordelend ervaren. Deze faciliterende rol is bijzonder waardevol in het coachproces.                 

De coach heeft een open, persoonsgerichte en niet-confronterende houding. Een houding met betrokkenheid, empathie en acceptatie. De vraagstelling is open en non-directief.  

​ 

De werkwijze is holistisch (lichaam, psyche, intuïtie) en technieken komen voort uit counselling, mindfulness, oplossingsgericht werken, en haptonomie. Tevens wordt gebruik gemaakt van visualisatietechnieken, meditatie- en ontspanningsoefeningen en creatieve en spelactiviteiten. Het werken in en met natuur maakt onderdeel uit van deze opleiding. Immers, met honden kun je heerlijk buiten zijn en van alles beleven en ervaren. De relatie die mensen kunnen aangaan met natuur en de bewustwording van deze ervaringen nemen een expliciete plek in. 

In samenwerking met de hond stimuleert de coach de cliënt om zijn eigen oplossing te vinden zodat er groei en ontwikkeling mogelijk is. Coachen met honden is ervaringsgericht, het doet vooral een beroep op persoonlijk voelen en ervaren. Wanneer je weer in contact bent met je eigen gevoel, met jezelf, kun je weer groeien en richting geven aan je leven. Ordening en inzicht zorgen daarna voor een nieuwe balans. Doel is uiteindelijk dat voelen en denken met elkaar in evenwicht komen. 

​ 

Ervaringsgericht 

Coaching met honden is een ervaringsgerichte methode. Weinig praten, en vooral veel doen! Activiteiten die leiden tot ervaren, reflecteren en experimenteren. Uitgangspunt is dat de cliënt de oplossing voor zijn (hulp)vragen zelf in zich heeft. De hond is daarbij de coach, de hondencoach faciliteert en begeleidt het proces. De cliënt leert over zichzelf (en anderen) door activiteiten met de hond uit te voeren en daarna gedachten, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken met behulp van de coach. De nadruk ligt op vermogens, op kracht en niet op zwakheden. 

​ 

Honden hebben het vermogen mensen te kunnen raken. Tijdens de omgang met honden en zeker wanneer er buiten wordt gewerkt in de natuur, komen veel zaken op een natuurlijke manier aan de orde. Denk aan non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Honden kunnen voorzien in prachtige metaforen voor het omgaan met allerlei situaties in het dagelijks leven. 

​ 

Honden leven in het hier en nu en geven pure feedback en houden een eerlijke spiegel voor. 
Honden zijn in staat de kern te raken, een boodschap te geven en kunnen daarmee het zelfinzicht van mensen vergroten. Werken met honden is werken vanuit contact en samenzijn. 

Praktische informatie

Coachen met behulp van honden is een complete coachopleiding. Je leert coachen met en zonder honden. Door middel van ervaringsgerichte technieken worden cliënten gestimuleerd tot zelfreflectie en om actief op zoek te gaan naar hun eigen oplossing voor de hulpvraag. Specifiek voor deze opleiding is dat de hond aanwezig is en dat er actief met hem wordt samengewerkt tijdens coachsessies. Werken met honden, vraagt om buiten zijn. De bewustwording, het zijn en ervaren van natuur wordt expliciet gebruikt tijdens veel coach activiteiten. In deze opleiding leer je vooral om volwassenen te begeleiden.

Tijdens de opleidingsdagen kunnen er ongeveer 4 honden aanwezig zijn. Het is dus mogelijk om je eigen hond mee te nemen. Het is overigens niet noodzakelijk om een eigen hond te hebben.

De 3 belangrijke pijlers in de opleiding

De coach, de hond en de cliënt 

​ 

Inzicht in jezelf, de hond en de mens is noodzakelijk om veiligheid en welzijn van alle partijen te waarborgen. 

Van deelnemers, toekomstige coaches wordt verwacht dat ze bereid zijn tot persoonlijk onderzoek en openstaan voor ontwikkeling en zelfreflectie. Kernbegrippen zijn: zelfonderzoek, reflectie, intuïtie, openheid, empathie.  

Uiteraard staat kennis en deskundigheid op het gebied van hondengedrag centraal. Kernbegrippen zijn: stress- en kalmeringssignalen (de taal van de vrije hond), relatie(vorming) met de hond, werken als team (mens en hond), natuurlijk hondengedrag, emoties van de hond. 

​ 

In de coachmethode staan methoden en technieken centraal die mens, natuur en hond in diens eigen unieke waardigheid en eigenheid respecteren. 

​ 

Thema’s en onderwerpen die in de opleiding aan de orde komen zijn: 

counselling / haptonomische grondslagen / lichaamstaal en - bewustzijn / ruimte en energie / observeren en vraagstelling / bewustwording zintuigen / ervaringen/belevingen in en met natuur / systemisch coachen / oplossingsgericht werken / mindfulness / natuurlijk hondengedrag / welzijn en veiligheid van de hond / creativiteit buiten / spiegelen / teamwork met de hond / kwaliteiten en valkuilen / intuïtie / persoonlijke ontwikkeling / praktische zaken rondom praktijkvoering 

De opleiding coachen met honden wordt gegeven op HBO-niveau en is een volledige, complete coachopleiding. Hij kan ook worden aangemerkt als post-HBO-opleiding. Van deelnemers wordt werkervaring of opleiding gevraagd op MBO+ of HBO niveau, waarbij het niet noodzakelijk is dat deelnemers een vooropleiding hebben gericht op zorg of welzijn.  

Pets4Care hecht aan kwaliteit in opleidingen, cursussen en workshops. Deze opleiding is geaccrediteerd door het Registerplein. 

​ 

Voor wat betreft kwaliteitseisen ten aanzien van het welzijn van dieren, i.c. de honden onderschrijven en hanteren wij volledig de standaarden die IAHAIO heeft neergezet. Wij certificeren teams volgens standaard van PetPartners. In de nabije toekomst zullen we de criteria van ESAAT gaan hanteren.

Voor deze coachopleiding is het mogelijk een STAP-budget aan te vragen van maximaal € 1000,=. Check hier voor informatie over aanvragen STAP-budget.

Opleidingsduur

De opleiding omvat in totaal 16 lesdagen, verdeeld over 8 blokken van 2 dagen. De dagen duren van 10.30 – 16.00. Theorie en praktijkoefeningen wisselen elkaar af, de opleiding is uiteraard ervaringsgericht. Tijdens de dagen is er veel ruimte voor feedback, van elkaar en van de docenten.

Data: actuele data zijn te vinden op de website van pets4care

Studiebelasting buiten lesdagen om

  • 150 uur lezen boeken en lesmateriaal, huiswerkopdrachten naar aanleiding van de lesdagen, uitvoeren van 3 oefencoachsessies + verslaglegging, persoonlijk eindverslag, tentamen, 2x 1 dagdeel Supervisie in Oude Wetering.

Lesmateriaal

Tijdens de opleidingsdagen ontvang je een map, die per blok wordt aangevuld met materialen. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat er boeken moeten worden aangeschaft, ca € 300,00.

Locatie

De opleidingsdagen vinden plaats in de regio Utrechtse Heuvelrug. In de omgeving zijn er voldoende bed&breakfast mogelijkheden.

Docenten

De docenten die verbonden zijn aan deze opleiding zijn: Desiree van Veldhuizen en Laura van Brummelen

 

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen in totaal € 2950,00. Dit is inclusief koffie, thee, koekjes en uit te reiken lesmaterialen. Exclusief nog aan te schaffen boeken (ca. € 300,00).

Aanmelding

Wil je je aanmelden? Vul het formulier in via de website. Je inschrijving is definitief als het inschrijfbedrag van € 100,00 is ontvangen. Dit bedrag mag in mindering worden gebracht op het totaalbedrag van de opleiding (betaling in 3 of meer termijnen is mogelijk).

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
bottom of page