top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle

Cursus: Schoolhond – Animal Assisted Education 

Voor wie 

Een uitgebreide en volledige specialisatie voor onderwijsmedewerkers die een schoolhond willen implementeren binnen een onderwijssetting, of voor diegenen die al aan het werk zijn met een schoolhond en dat verder op professionele manier willen uitbouwen.  Er is een toenemende populariteit van de inzet van therapiehonden in het onderwijs en deze cursus voorziet in praktisch toepasbare informatie over het proces dat doorlopen moet worden voordat de therapiehond op school ingezet kan gaan worden. Tevens komen richtlijnen, procedures en standaarden aan de orde om “het project schoolhond” te kunnen monitoren en evalueren, met als doel om het project kwalitatief te kunnen blijven waarborgen. 

De specialisatie staat open voor alle medewerkers uit het onderwijsveld, zoals bijvoorbeeld docenten, remedial teachers, zorg coördinatoren en leidinggevenden. Toepasbaar op primair, voortgezet en speciaal onderwijs. 

Van deelnemers voor deze specialisatie verwachten wij bij voorkeur dat zij al een (basis)cursus hebben gevolgd gericht op het samenwerken met de hond, dan wel die basiscursus gelijktijdig of ten minste binnen een tijdspanne van een half jaar gaan volgen. Dit is een verplichting bij aanmelding voor deze specialisatie. In deze cursus leer je dus niet om te leren samenwerken met de hond; die vaardigheid en deskundigheid is wel noodzakelijk, bij pets4care voorziet de cursus Team AAI daarin. 

Doelstelliing 

Je leert om een maatwerk-plan van aanpak te maken voor je eigen project e/o school. Je krijgt inzicht in het proces dat plaatsvindt vanaf het ontstaan van het idee om een therapiehond in het onderwijs in te willen gaan zetten tot de daadwerkelijke inzet van een therapiehond op school. Hierbij wordt gekeken naar de activiteiten die ondernomen moeten worden, de informatie die tijdens deze activiteiten gedeeld moeten worden en de partijen die betrokken zijn bij het inzetten van een therapiehond. Na deze cursus beschikt je over de juiste wetenschappelijke achtergrondinformatie, heb je kennis van wettelijke kaders en risicomanagement en kun je presentaties voorbereiden en houden, richtlijnen en protocollen opstellen en waarborgen en het project monitoren en evalueren.   

Inhoud cursus 

De cursus bestaat uit 5 lesdagen, onderverdeeld in verschillende onderwerpen. Na een theoretische introductie ga je tijdens de lesdagen vooral zelf aan het werk samen met je medecursisten om je plannen vorm te geven en presentaties te maken. Tussen de lesdagen door zijn er huiswerkopdrachten ter voorbereiding op de volgende lesdag. 

Onderwerpen die aan bod komen: 

Flexibiliteit om aan te sluiten bij de behoeften van de school:

Wat is Animal Assisted Education? Wat is het onderscheid en/of de overlap met Animal Assisted Therapy, Animal Assisted Coaching en Animal Assisted Activities? Wat is de meerwaarde van een therapiehond op school? Welke inzetmogelijkheden kunnen er worden onderscheiden? Hoe ziet een school eruit als organisatie? Welke soorten onderwijs kunnen er worden onderscheiden? Op welke scholen kan Animal Assisted Education ingezet  worden? 

 

Kennis, deskundigheid en kwaliteiten projectleider/initiator:

Welke risico’s brengt de inzet van een therapiehond met zich mee? Op welke manier kunnen de risico’s beperkt worden? Welke contra-indicaties zijn er voor de inzet van een therapiehond op school? Hoe moet men omgaan met hondenangst, allergieën en cultuurverschillen? Welke wet- en regelgeving is er van toepassing op de inzet van een therapiehond op school? Hoe is het werken met een therapiehond verzekerd? Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de inzet van de therapiehond? Welke protocollen moeten er opgesteld worden? Welke hygiënemaatregelen moet men nemen? Wat houdt de relatie tussen een kind en hond in? Waar moet men rekening mee houden bij de interactie tussen kind en hond? Vanaf welke leeftijd kan Animal Assisted Education ingezet worden? Voor welke leerlingen is Animal Assisted Education geschikt en/of een meerwaarde? Wat maakt een hond een geschikte therapiehond (voor op school)? Hoe moet de hond voorbereid worden op het werken op een school? Welke vooropleiding heeft de hondeneigenaar nodig om de therapiehond verantwoord in te kunnen zetten? Hoe stelt men doelen voor de inzet van de therapiehond op school? Hoe evalueert men de gestelde doelen? Hoe rapporteert men de bevindingen voor, tijdens en na afloop van een interventie met de therapiehond? Hoe worden de leerlingen die in aanmerking komen geselecteerd? Hoe gaat men om met de leerlingen die niet deel kunnen en/of mogen nemen? Moet er toestemming verleend worden voor het werken met de  therapiehond? 

Steun vanuit de hele school:

Wie zijn er vanuit de school betrokken bij de besluitvorming omtrent de inzet van een therapiehond op school? Hoe presenteert men het idee aan collega’s en/interne betrokkenen? Welke informatie moet er met de betrokken schoolmedewerkers worden gedeeld? 

 

Communicatie, training en educatie:

Hoe worden de leerlingen voorbereid op het werken met de  therapiehond? Hoe verloopt het implementatieproces? Welke informatie moet men opnemen in het plan? Hoe presenteert men het idee aan collega’s en/interne betrokkenen? Hoe worden de leerlingen geïnformeerd over de komst van een therapiehond? Hoe worden de ouders/verzorgers geïnformeerd? Hoe wordt de inzet van de therapiehond gefinancierd? Hoe voer je een (eerste) gesprek met de directeur en/of het bestuur? Welke informatie moet je met wie delen? 

 

Overwegingen voor het welzijn van de hond:

Hoe kan het welzijn van een therapiehond op school gewaarborgd worden? 

Werk- en rusttijden 

Arbeidsvoorwaarden voor de hond 

Regels en afspraken 

Rustplek 

Begeleiden voor, tijdens en na interventie 

Werktuig 

Gezondheid 

Vaste begeleider/eigenaar 

Leeftijd 

IAHAIO White paper. 

In de cursus worden theoretische achtergronden aangereikt,  maar hij is vooral heel praktisch van aard. Je gaat zelf aan de slag, samen met je mede-cursisten. Er wordt een actieve opstelling van je gevraagd. Je maakt en levert opdrachten in en leert om presentaties te maken en te geven.  

Data, tijden, locatie 

Deze specialisatie  wordt in principe 2x per jaar georganiseerd, in het voor- en najaar. Actuele data zijn op de website https://www.pets4care.nl/agenda te vinden.  

Tijd: 5 dagen van 10.30 – 15.30 uur. In totaal 25 lesuren.  

Locatie: Tuindorpweg 25, Maarn. 

Niveau van de cursus: HBO.  Er wordt zelfstandigheid en initiatief gevraagd. Kennis van de Engelse taal dient redelijk te zijn i.v.m. te lezen literatuur. 

Kosten:  € 650,00: 5 cursusdagen inclusief cursusmaterialen, koffie/thee/versnaperingen. Excl. verplicht aan te schaffen boek van A.Fine, Handbook Animal Assisted Therapy. Excl. verplicht aan te schaffen handboek AAE – de schoolhond, A. v.d. Berg (te verkrijgen via pets4care). 

Cursusmaterialen: factsheets, onderzoeksmaterialen, diverse (achtergrond)info. 

Zelf aan te schaffen boek: A. Fine, Handbook on Animal Assisted Therapy.

 

Studiebelasting: 40 uur (buiten cursusdagen om). Lezen handboek AAE, huiswerkopdrachten maken, presentaties voorbereiden, en plan van aanpak maken. 

Kwalificatie: Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat. Het certificaat wordt verkregen wanneer: 

  • De cursist alle dagen volledig heeft bijgewoond en zich actief heeft ingezet. 

  • Alle huiswerkopdrachten zijn uitgevoerd + eigen plan van aanpak is ingeleverd. 

  • Presentaties worden uitgevoerd op de lesdagen. 

 

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij het AKR (AAIZOO). 

Docenten: Anna van den Berg, Desiree van Veldhuizen 

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
bottom of page