• Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle

Opleiding: specialisatie Kindercoach

Voor wie

Een brede en uitgebreide specialisatie voor diegenen die de algemene coachopleiding Dog Assisted Coaching hebben afgerond en die met kinderen werken of willen gaan werken. Wanneer afgestudeerde Dog Assisted Coaches deze specialisatie volgen, kunnen ze op deze manier het certificaat Kindercoach krijgen met de bijbehorende SKJ-accreditatiepunten.

 

Wat is kindercoaching

Kinderen zijn bijzonder; door hun afhankelijkheid, hun speelsheid, hun zoektocht naar groot worden. In die zin verdient coaching met honden voor kinderen dan ook een bijzondere plaats. In coaching trajecten bij (met name jonge) kinderen worden andere accenten gelegd dan bij volwassenen. Het vraagt een andere insteek van de coach én kennis van kinderlijk functioneren. Een kindercoach coacht een kind naar het ontdekken van zijn talenten, sluit aan bij de mogelijkheden van de oplossing van het kind zelf. Kindercoaching zoekt naar positieve aanknopingspunten, probeert een kind in zijn kracht te zetten en ontwikkelt vaardigheden en stimuleert de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Kindercoaching is spelenderwijs oplossingsgerichte hulp bieden aan een kind. Soms zit een kind niet lekker in zijn vel, het kind voelt zich boos, verdrietig of angstig, heeft weinig zelfvertrouwen of moeite met de scheiding van de ouders, wordt gepest, heeft te maken met de symptomen/gevolgen van ontwikkelingsstoornissen als AD(H)D of ASS, slaapt slecht, moppert of piekert veel en ga zo maar door. Door middel van ervaringsgerichte activiteiten met en zonder hond wordt aan de hulpvraag gewerkt.

Kindercoaching is samen ontdekken welke kwaliteiten en krachten het kind in zich heeft en hoe deze te gebruiken in de situaties die voor het kind moeilijk zijn of om nieuwe vaardigheden te leren. De focus ligt niet op het probleem, maar juist op het realiseren van succeservaringen. Het kind staat centraal en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces.

Het is de bedoeling om het kind sterk te maken, een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen, in zijn eigen kracht te zetten. Uiteraard moet het probleem – de hulpvraag – duidelijk worden en vanaf dat moment wordt er gewerkt aan oplossingen. Het kind heeft de oplossingen al in zich. De kindercoach helpt het kind om deze bewust en eigen te maken.

Achterliggende theorieën: pedagogiek, haptonomie, honden, natuur

De specifieke kracht van de haptonomie is in de subjectiviteit van gevoelservaringen gelegen. De humanistische, fenomenologische pedagogiek ontleent haar kracht voornamelijk uit wetenschappelijk onderzoek en heeft theorieën over opvoeding en ontwikkeling van kinderen ontwikkeld. Weten en voelen. Objectiviteit en subjectiviteit. Twee belangrijke pijlers in de visie achter deze kindercoachspecialisatie. Uiteraard komen in deze specialisatie veel activiteiten en toepassingen samen met de hond aan de orde. Daarnaast komen ook activiteiten en coachtechnieken aan bod zonder de inzet van de hond, zoals buitenactiviteiten (natuur), creatieve middelen en spel. 

Meerwaarde van de hond als coach voor kinderen

In steekwoorden:

 • Ervaringsgericht werken

 • Authenticiteit en echtheid

 • Niet ver- of beoordelend

 • Non-verbale communicatie, lichaamstaal

 • Actie, doen, spel

 • Plezier, humor

 • Interactie en verbondenheid

 • Buiten zijn, verbondenheid met de natuur

 

In de begeleiding speelt het natuurlijke gedrag van de hond een centrale rol. Aan kinderen wordt gevraagd opdrachten of oefeningen te doen samen met een hond. Vaak wordt gevraagd contact te leggen met de hond (het samen te doen). Kinderen worden op hun eigen, authentieke gedrag aangesproken en de hond maakt dit gedrag zichtbaar. Het effect van dit zichtbare gedrag wordt benoemd. Het natuurlijke gedrag van de hond zorgt ervoor dat het gedrag van het kind gespiegeld wordt. Door het steeds opnieuw oefenen met de hond wordt het kind de mogelijkheid geboden om alternatief gedrag te leren. Gevolg is dat ontwikkeling op gang komt. Experimenteren, gedragsalternatieven oefenen en daartoe uitgedaagd of uitgenodigd worden is een van de essenties van coaching door honden aan kinderen. Door te doen ervaart het kind en komt het tot exploratie en daarmee tot ontwikkeling. 

 

Onderwerpen die aan bod komen

 • Indicatiegebied van coachen voor kinderen met honden

 • Ontwikkelingspsychologie/pedagogiek

 • Veelvoorkomende hulpvragen van kinderen (en hun ouders)

 • Vaak voorkomende ontwikkelingsstoornissen

 • Communicatie met kinderen (verbaal, non-verbaal, creatief, spel, etc.)

 • Coaching methodieken

 • Driehoek: coach – ouder(s)-kind

 • Rollen van de hond in AAI-trajecten (spiegel, motivator, modelling, maatje, etc.)

 • Natuur als inspiratiebron, buitenactiviteiten voor kinderen en jongeren

De opleiding is geaccrediteerd door het SKJ.

Duur/opbouw van de lesdagen

De specialisatie bestaat uit 3 blokken van 2 dagen. Gedurende elk blok wordt er gewerkt in een afwisseling van theorie en praktijk. Praktijkoefeningen door middel van casuïstiek, rollenspelen, activiteiten met en zonder hond.

Er is de mogelijkheid om je eigen hond mee te nemen, er kunnen ongeveer 3 honden per lesdag aanwezig zijn.

De lesdagen duren van 10.30-16.30 uur. Tijdens de dagen is er veel ruimte voor feedback, van elkaar en van de docenten. In de groep zijn maximaal 10-12 deelnemers.

Deze specialisatie sluit je af met een tentamen.

 

Doelen van de specialisatie

Deskundigheid en inzicht verkrijgen in:

 • Kinderlijk functioneren; ontwikkelingspsychologie en pedagogie.

 • Systemisch en oplossingsgericht werken.

 • Rapportage, dossiervorming, communicatie met het netwerk.

 • Veelvoorkomende hulpvragen van kinderen, jongeren en hun ouders.

 • Specifieke ontwikkelingsproblematiek.

 

Aan het einde van de kinderspecialisatie kun je:

 • de eigen taal en wereld van kinderen beter begrijpen

 • diverse werkvormen en methodieken inzetten in coachtrajecten met jeugd

 • veelvoorkomende ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren herkennen en ouders en kinderen begeleiden in een hulpvraag.

 • begeleiding/coaching bieden bij veel voorkomende hulpvragen van kinderen/jongeren en hun ouders

 

Kwalificatie

Afgestudeerde DAC’ers kunnen middels deze specialisatie het kindercoach certificaat verkrijgen met bijbehorende SKJ-accreditatiepunten. Het certificaat wordt verkregen wanneer de deelnemer alle dagen volledig heeft bijgewoond en zich actief heeft ingezet. Het tentamen moet zijn behaald met een voldoende.

 

Alle docenten zijn WO of HBO opgeleid en beschikken over vakspecifieke deskundigheid. Vaste docent tijdens de lesdagen is Desiree van Veldhuizen. Tijdens sommige blokken zijn ter zake deskundige docenten aanwezig als het gaat om een specifiek vakgebied, zoals bijvoorbeeld specifieke ontwikkelingsproblematiek. 

 

Niveau 

Deze specialisatie wordt gegeven op HBO niveau. Van deelnemers verwachten wij een vooropleiding op HBO niveau.

 

Studiebelasting buiten de lesdagen om

50 uren lezen boeken en lesmateriaal, huiswerkopdrachten.

Lesmateriaal 

Tijdens de lesdagen ontvang je een map, die per blok wordt aangevuld met materialen. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat er boeken moeten worden aangeschaft (ca. € 250,00). 

 

Locatie 

De cursusdagen vinden plaats in Wijk bij Duurstede. In de omgeving zijn voldoende Bed&Breakfast mogelijkheden mocht je daar gebruik van willen maken.

Data: actuele data zijn te vinden op de website bij “Agenda”

Kosten: € 550,00. Inclusief koffie/thee/lunch en uit te reiken lesmaterialen. Exclusief aan te schaffen boeken.

 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle