top of page

Rond 2007 startten wij vanuit idealisme en passie voor het vak “Animal Assisted Interventions” met het geven van voorlichting en het aanbieden van kleine cursussen aan voornamelijk zorginstellingen. Die cursussen waren geënt op het PetPartners model (USA) want we wilden wel kwaliteit leveren. In Nederland was er namelijk nog weinig bekend over AAI. Het was pionieren. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een volwaardig en professioneel onderwijsinstituut op het gebied van AAI met honden. Er is een breed en gevarieerd opleidingsaanbod. Wat wel hetzelfde is gebleven is de passie en liefde voor het vak.

Een breed aanbod aan cursussen en opleidingen waarbij met honden wordt samengewerkt.

Werken met dieren vraagt eigenlijk ook om werken in de natuur. Buiten zijn, in de natuur zijn, is inspirerend. In veel cursussen en opleidingen is er daarom aandacht voor werkvormen in en met natuur die geschikt zijn voor gebruik in training en coaching. Het samenwerken met honden in gezondheidszorg- en welzijnstrajecten, vereist kennis van mensen die hulp nodig hebben én van het natuurlijke, vrije gedrag van honden. De missie van pets4care is om beide zaken met elkaar te combineren in een professioneel scholingsaanbod voor mensen die werkzaam (willen) zijn in de gezondheidszorg, waarbij veiligheid, verantwoordelijkheid en respect voor de individuele waardigheid gewaarborgd zijn voor mens en hond.

wetenschappelijke onderbouwing

Zeker in de afgelopen tien jaar is er een groeiende belangstelling voor de invloed van de natuur in het algemeen en dieren in het bijzonder op sociaal, psychologisch en lichamelijk welbevinden van mensen. In de praktijk van de gezondheidszorg komen er steeds meer initiatieven die duiden op een herwaardering van de natuur als helende invloed. In het buitenland, voornamelijk in de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en Oostenrijk is het al veel langer gebruikelijk om de natuur en dieren in te zetten in therapeutische processen bij mensen.

 

Gelukkig begint ook in Nederland steeds meer het inzicht te ontstaan dat dieren een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van mensen. In het reguliere onderwijs (MBO, HBO, WO) worden op steeds grotere schaal lesprogramma’s ontwikkeld gericht op mens-dier interactie en is het mogelijk om af te studeren (bachelor/master) op dit onderwerp. Achterliggende theorieën zijn veelal geënt op ideeën uit de “nature/life sciences” en uit communicatietheorieën. Steeds meer gedegen wetenschappelijk onderzoek, in binnen- en buitenland, komt op gang met betrekking tot therapievormen waarbij de natuur en dieren zijn betrokken.

 

Veel van deze studies tonen aan dat dieren een positieve invloed hebben op zowel de fysieke als emotionele gezondheid van mensen. Bij Pets4care is altijd het streven om het inhoudelijke lesmateriaal af te stemmen op moderne, zoveel mogelijk wetenschappelijke theorieën. Deelnemers aan opleidingen en cursussen krijgen ook de beschikking over deze materialen.

Samenwerking met honden in AAI – ethiek

Wanneer je wilt gaan samenwerken met honden in AAI, hoort daar vanzelfsprekend een duidelijke en heldere visie bij die het welzijn en welbevinden van honden waarborgt. IAHAIO is een internationale koepelorganisatie die tot doel heeft om het werkveld mens-dier interacties te professionaliseren. Daar horen ook standaarden en criteria bij die zijn neergelegd in het ‘white paper”. Pets4care onderschrijft deze criteria volledig.

Iedere hond is uniek en veel honden vinden het leuk en kunnen samenwerken met mensen in AAI trajecten. Bewust wordt de terminologie ‘samenwerken’ gehanteerd en worden zoveel mogelijk de woorden  ‘gebruiken’ en ‘inzetten van’ vermeden. Dat heeft een reden; wij vinden namelijk dat een hond moet kunnen werken vanuit keuzevrijheid en niet gedwongen (lees: getraind) moet worden om bepaalde dingen te doen die hij niet wil of kan doen. Keuzevrijheid en respect voor de eigenheid en waardigheid van de hond staan bij ons hoog in het vaandel. Wanneer je met honden samenwerkt is kennis van hondengedrag, hondentaal, de fysieke en psychische gesteldheid van je hond noodzakelijk. Dat maakt ook dat ieder team (handler/hond) maatwerk is en dat geen één hond (of mens) alles hoeft te kunnen. Bij uniek zijn horen namelijk kwaliteiten maar ook onmogelijkheden.

Waarom Pets4care

Meer weten over onze acreditatie of onze expertise?

Lees meer

Visie en Misie

Lees meer over onze visie en misie waaruit wij werken.

Lees meer

Wie zijn wij

Maak kennis met onze werknemers en trainers.

Lees meer
bottom of page