top of page
 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle

Cursus: Vida

Het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren met behulp van de hond als co-coach

Welke deelnemers?

Deze module staat open voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg, welzijnssector en onderwijs. Na deze module ben je in staat om Vida als weerbaarheidstraining aan te bieden. Uiteraard is het ook mogelijk om aspecten van Vida in je eigen werk te integreren. Vida is in de basis gericht op kinderen en jongeren en hun netwerk (ouders, vrienden, school, etc.) maar thema’s als vertrouwen, respect voor jezelf en anderen, relaties opbouwen en onderhouden, grenzen kunnen aangeven, je eigen koers durven volgen bieden genoeg aanknopingspunten voor het begeleiden van (jong)volwassenen.


Deze module is alleen te volgen als de cursus Team AAI met goed gevolg is afgesloten; het is noodzakelijk om kennis te hebben van hondengedrag en theorie omtrent AAI in het algemeen alvorens aan Vida kan worden deelgenomen. Tevens staat deze module open voor cursisten die elders een vergelijkbare opleiding hebben gevolgd of zich anderszins hebben geschoold in dierondersteunende begeleidingen.

Doelen

 • Activiteiten aanbieden met behulp van de inzet van honden met als doel om weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten bij kinderen en jongeren.

 • Hulpvraag van kind en ouders helder formuleren; maatwerk kunnen leveren.

 • Een coachende attitude als hulpverlener te verkrijgen: de oplossing ligt bij de client (en het gezin) zelf.

 • Zicht krijgen en hebben op het welzijn van honden.

 

Hoe werkt Vida?
Vida is een ervaringsgerichte weerbaarheidstraining voor kinderen waarbij de hond wordt ingezet als co-therapeut.


De insteek van deze training is vanuit een fysieke invalshoek, vanuit de lichamelijke ervaring. Woorden en inzicht volgen daarna. De manier van trainen/begeleiden is coachend van aard. De rol die de hond kan vervullen in deze training wordt d.m.v. rollenspelen/casusbespreking toegelicht. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan het veilig en verantwoord inzetten van de hond, en komen gedrag en welzijn van de hond aan bod.


In Vida wordt de hond doelgericht ingezet in een begeleiding of therapie. In deze vorm van begeleiding speelt het natuurlijke gedrag van de hond een centrale rol. Aan kinderen wordt gevraagd opdrachten of oefeningen te doen samen met de hond. Kinderen worden op hun eigen, authentieke gedrag aangesproken en de hond maakt dit gedrag zichtbaar. Het effect van dit zichtbare gedrag wordt benoemd. Het natuurlijke gedrag van de hond zorgt ervoor dat het gedrag van het kind gespiegeld wordt. Door het steeds opnieuw oefenen met de hond wordt het kind de mogelijkheid geboden om alternatief gedrag te leren. Gevolg is dat ontwikkeling op gang komt. Experimenteren, gedragsalternatieven oefenen en daartoe uitgedaagd of uitgenodigd worden zijn de essenties van deze training. Door te doen ervaart het kind en komt het tot exploratie en daarmee tot ontwikkeling.​

 • Veiligheid, je bewust zijn van hoe je je voelt in deze omgeving, op dit moment. Dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf of anderen. De mate van veiligheid die men in zichzelf en anderen heeft, bepaalt de mate waarin je naar “buiten” treedt, tot exploratie kan komen.

 • Eigenheid, naar buiten treden en weten wat wel en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken.

 • Verbondenheid, anderen betrekken in je leefwereld, het aangaan van relaties. Het uiting kunnen geven aan gevoelens en verlangens.

 • Zelfstandigheid, naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuzemogelijkheden en daarvoor persoonlijke verantwoordelijkheid durven dragen (uiteraard leeftijdsafhankelijk).

 • Grenzen, van jezelf en naar anderen. Ruimte (durven) innemen.

Werkwijze tijdens de cursusdagen
In deze module, waarin cursisten wordt geleerd om Vida bij kinderen toe te passen, worden theorie en praktische oefeningen aan elkaar gekoppeld. Vida bestaat uit oefeningen met en zonder honden. Van de cursisten wordt een actieve opstelling gevraagd; de activiteiten uit de weerbaarheidstraining Vida worden tijdens de cursusdagen in rollenspelen met elkaar geoefend. Er kan worden gewerkt met honden van cursisten.

Vida wordt in principe 2x per jaar georganiseerd, in het voor- en najaar.  Voor actuele data kijk je op de agendapagina. 

Duur

3 dagen, van 10.00 – ca. 15.30 uur.

Locatie

De cursusdagen vinden plaats in de regio Utrechtse Heuvelrug.

Niveau

HBO

Kosten

€ 395,00 inclusief cursusmaterialen, koffie/thee.

Cursusmaterialen

Reader, volledige werkbeschrijving met theorie en oefeningen Vida.

Studiebelasting

3,5 uur (buiten cursusdagen om).

Kwalificatie/certificering

Deze module wordt afgesloten met een certificaat. Het certificaat wordt verkregen wanneer de cursist alle dagen volledig heeft bijgewoond en zich actief heeft ingezet. Toetsing vindt plaats d.m.v. presentaties tijdens rollenspelen en feedbackrondes.

Docent

Desiree van Veldhuizen

 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
bottom of page